Ổn áp tự động 1 pha

Xem thêm
 • on-ap-1-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 1 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-2-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 2 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-3-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 3 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-5-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 5 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-10-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 10 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-15-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 15 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-20-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 20 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-30-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 30 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-40-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 40 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-50-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 50 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-60-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 60 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426

Ổn áp tự động 3 pha

Xem thêm
 • on-ap-60-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 60 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 3 Phase 380V (260V÷420V) 

  Điện áp ra : 3 Phase 380V (±2%) 

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-100-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 100 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 3 Phase 380V (260V÷420V) 

  Điện áp ra : 3 Phase 380V (±2%) 

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-120-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 120 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 3 Phase 380V (260V÷420V) 

  Điện áp ra : 3 Phase 380V (±2%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-150-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 150 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 3 Phase 380V (260V÷420V) 

  Điện áp ra : 3 Phase 380V (±2%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-200-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 200 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 3 Phase 380V (260V÷420V) 

  Điện áp ra : 3 Phase 380V (±2%)

  Liên hệ 0909 384 426

Sạc Bình

Xem thêm
 • sac-binh-15a
  Tên sản phẩm : Sạc bình 15A

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Sạc bình

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V AC 

  Điện áp ra : 12V, 24V, 36V DC

  Liên hệ 0909 384 426
 • sac-binh-25a
  Tên sản phẩm : Sạc bình 25A

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Sạc bình(6V-12V)

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V

  Điện áp ra : 6VDC - 48 VDC 

  Liên hệ 0909 384 426
 • sac-binh-30a
  Tên sản phẩm : Sạc bình 30A

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Sạc bình

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V

  Điện áp ra : 6VDC - 48 VDC 

  Liên hệ 0909 384 426
 • sac-binh-50a
  Tên sản phẩm : Sạc bình 50A

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :  Sạc bình

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V

  Điện áp ra : 6VDC-48VDC 

  Liên hệ 0909 384 426

Inverter

Xem thêm
 • inverter-dung-300-va
  Tên sản phẩm : Inverter đứng 300 VA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ đổi điện DC,AC

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 12V DC (hoặc 24V DC) 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V AC

  Liên hệ 0909 384 426
 • inverter-dung-500-va
  Tên sản phẩm : Inverter đứng 500 VA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ đổi điện DC, AC

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 12V DC (hoặc 24V DC) 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V AC 

  Liên hệ 0909 384 426
 • inverter-dung-1000-va
  Tên sản phẩm : Inverter đứng 1000 VA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Bộ đổi điện DC, AC

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 12V DC (hoặc 24V DC) 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V AC

  Liên hệ 0909 384 426
 • inverter-charge-nam-600-va
  Tên sản phẩm : Inverter charge nằm 600 VA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ đổi điện DC, AC

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 12V DC (hoặc 24V DC) 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V AC

  Liên hệ 0909 384 426
 • inverter-charge-nam-1000-va
  Tên sản phẩm : Inverter charge nằm 1000 VA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ đổi điện DC, AC

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 12V DC (hoặc 24V DC) 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V AC

  Liên hệ 0909 384 426

Biến áp 1 pha

Xem thêm
 • bien-ap-1kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 1KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 1 pha 220V 

  Điện áp ra : 1 pha 100V, 110V

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-15-kva-
  Tên sản phẩm : Biến áp 1.5 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 1 pha 220V 

  Điện áp ra : 1 pha 100V, 110V

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-2-kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 2 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm 

  Điện áp vào : 1 pha 220V 

  Điện áp ra : 1 pha 100V, 110V

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-3-kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 3 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 1 pha 220V 

  Điện áp ra : 1 pha 100V, 110V

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-5-kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 5 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 1 pha 220V 

  Điện áp ra : 1 pha 100V, 110V

  Liên hệ 0909 384 426

Biến áp 3 pha

Xem thêm
 • bien-ap-15-ka
  Tên sản phẩm : Biến áp 15 KA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 3 pha 380V (hoặc vào 220V ra 380V)

  Điện áp ra : 3 pha 220V, 200V 

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-20-kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 20 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 3 pha 380V (hoặc vào 220V ra 380V)

  Điện áp ra : 3 pha 220V, 200V

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-30-kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 30 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 3 pha 380V (hoặc vào 220V ra 380V)

  Điện áp ra : 3 pha 220V, 200V

  Liên hệ 0909 384 426

Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh(Delay)

Xem thêm
 • bo-tre-bao-ve-thiet-bi-lanh
  Tên sản phẩm : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V 

  Liên hệ 0909 384 426
 • bo-tre-bao-ve-thiet-bi-lanh
  Tên sản phẩm : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V 

  Liên hệ 0909 384 426
 • bo-tre-bao-ve-thiet-bi-lanh
  Tên sản phẩm : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V 

  Liên hệ 0909 384 426

Bình ắc quy

Xem thêm
 • gs-1
  Tên sản phẩm : GS 1
  Liên hệ 0909 384 426
 • gs-6
  Tên sản phẩm : GS 6
  Liên hệ 0909 384 426
 • panasonic-4
  Tên sản phẩm : Panasonic 4
  Liên hệ 0909 384 426
 • ac-quy-dong-nai-1
  Tên sản phẩm : Ắc quy Đồng Nai 1
  Liên hệ 0909 384 426
 • globe-4
  Tên sản phẩm : Globe 4
  Liên hệ 0909 384 426
 • toplite-6
  Tên sản phẩm : Toplite 6
  Liên hệ 0909 384 426

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0909 384 426

0937 352 185

028 3853 8215

Chị Thảo

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm mới

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG