Ổn áp tự động 1 pha

Xem thêm
 • on-ap-1-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 1 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-2-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 2 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-3-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 3 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-5-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 5 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-10-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 10 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-15-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 15 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-20-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 20 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-30-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 30 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-40-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 40 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-50-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 50 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-60-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 60 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 60V÷240V, 90V÷240V, 140V÷240V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V (±3%)

  Liên hệ 0909 384 426

Ổn áp tự động 3 pha

Xem thêm
 • on-ap-60-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 60 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 3 Phase 380V (260V÷420V) 

  Điện áp ra : 3 Phase 380V (±2%) 

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-100-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 100 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 3 Phase 380V (260V÷420V) 

  Điện áp ra : 3 Phase 380V (±2%) 

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-120-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 120 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 3 Phase 380V (260V÷420V) 

  Điện áp ra : 3 Phase 380V (±2%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-150-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 150 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 3 Phase 380V (260V÷420V) 

  Điện áp ra : 3 Phase 380V (±2%)

  Liên hệ 0909 384 426
 • on-ap-200-kva
  Tên sản phẩm : Ổn áp 200 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Ổn áp tự động

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 3 Năm

  Điện áp vào : 3 Phase 380V (260V÷420V) 

  Điện áp ra : 3 Phase 380V (±2%)

  Liên hệ 0909 384 426

Sạc Bình

Xem thêm
 • sac-binh-15a
  Tên sản phẩm : Sạc bình 15A

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Sạc bình

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V AC 

  Điện áp ra : 12V, 24V, 36V DC

  Liên hệ 0909 384 426
 • sac-binh-25a
  Tên sản phẩm : Sạc bình 25A

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Sạc bình(6V-12V)

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V

  Điện áp ra : 6VDC - 48 VDC 

  Liên hệ 0909 384 426
 • sac-binh-30a
  Tên sản phẩm : Sạc bình 30A

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Sạc bình

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V

  Điện áp ra : 6VDC - 48 VDC 

  Liên hệ 0909 384 426
 • sac-binh-50a
  Tên sản phẩm : Sạc bình 50A

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :  Sạc bình

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V

  Điện áp ra : 6VDC-48VDC 

  Liên hệ 0909 384 426

Inverter

Xem thêm
 • inverter-dung-300-va
  Tên sản phẩm : Inverter đứng 300 VA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ đổi điện DC,AC

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 12V DC (hoặc 24V DC) 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V AC

  Liên hệ 0909 384 426
 • inverter-dung-500-va
  Tên sản phẩm : Inverter đứng 500 VA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ đổi điện DC, AC

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 12V DC (hoặc 24V DC) 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V AC 

  Liên hệ 0909 384 426
 • inverter-dung-1000-va
  Tên sản phẩm : Inverter đứng 1000 VA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Bộ đổi điện DC, AC

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 12V DC (hoặc 24V DC) 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V AC

  Liên hệ 0909 384 426
 • inverter-charge-nam-600-va
  Tên sản phẩm : Inverter charge nằm 600 VA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ đổi điện DC, AC

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 12V DC (hoặc 24V DC) 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V AC

  Liên hệ 0909 384 426
 • inverter-charge-nam-1000-va
  Tên sản phẩm : Inverter charge nằm 1000 VA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ đổi điện DC, AC

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 12V DC (hoặc 24V DC) 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V AC

  Liên hệ 0909 384 426

Biến áp 1 pha

Xem thêm
 • bien-ap-1kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 1KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 1 pha 220V 

  Điện áp ra : 1 pha 100V, 110V

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-15-kva-
  Tên sản phẩm : Biến áp 1.5 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 1 pha 220V 

  Điện áp ra : 1 pha 100V, 110V

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-2-kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 2 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm 

  Điện áp vào : 1 pha 220V 

  Điện áp ra : 1 pha 100V, 110V

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-3-kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 3 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 1 pha 220V 

  Điện áp ra : 1 pha 100V, 110V

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-5-kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 5 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 1 pha 220V 

  Điện áp ra : 1 pha 100V, 110V

  Liên hệ 0909 384 426

Biến áp 3 pha

Xem thêm
 • bien-ap-15-ka
  Tên sản phẩm : Biến áp 15 KA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 3 pha 380V (hoặc vào 220V ra 380V)

  Điện áp ra : 3 pha 220V, 200V 

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-20-kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 20 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 3 pha 380V (hoặc vào 220V ra 380V)

  Điện áp ra : 3 pha 220V, 200V

  Liên hệ 0909 384 426
 • bien-ap-30-kva
  Tên sản phẩm : Biến áp 30 KVA

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị :Biến thế đổi điện

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 3 pha 380V (hoặc vào 220V ra 380V)

  Điện áp ra : 3 pha 220V, 200V

  Liên hệ 0909 384 426

Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh(Delay)

Xem thêm
 • bo-tre-bao-ve-thiet-bi-lanh
  Tên sản phẩm : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V 

  Liên hệ 0909 384 426
 • bo-tre-bao-ve-thiet-bi-lanh
  Tên sản phẩm : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V 

  Liên hệ 0909 384 426
 • bo-tre-bao-ve-thiet-bi-lanh
  Tên sản phẩm : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Tên thương hiệu : Jensin

  Loại thiết bị : Bộ trễ bảo vệ thiết bị lạnh

  Xuất xứ : Việt Nam

  Bảo hành : 1 Năm

  Điện áp vào : 220V 

  Điện áp ra : 100V, 110V, 220V 

  Liên hệ 0909 384 426

Bình ắc quy

Xem thêm
 • gs-1
  Tên sản phẩm : GS 1
  Liên hệ 0909 384 426
 • gs-6
  Tên sản phẩm : GS 6
  Liên hệ 0909 384 426
 • panasonic-4
  Tên sản phẩm : Panasonic 4
  Liên hệ 0909 384 426
 • ac-quy-dong-nai-1
  Tên sản phẩm : Ắc quy Đồng Nai 1
  Liên hệ 0909 384 426
 • globe-4
  Tên sản phẩm : Globe 4
  Liên hệ 0909 384 426
 • toplite-6
  Tên sản phẩm : Toplite 6
  Liên hệ 0909 384 426

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0909 384 426

0937 352 185

028 3853 8215

Chị Thảo

Sản phẩm mới

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG